Changes RSS

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:garf [2009/09/06 21:49]
fishy
projects:garf [2009/09/06 22:07] (current)
fishy ups
Line 63: Line 63:
  
 http://www.youtube.com/watch?v=KgUQtEejHRo http://www.youtube.com/watch?v=KgUQtEejHRo
 +
 +===== Konseptideer =====
 +
 +==== Støpeform ====
 +
 +Følgende materialer foreslås benyttet til å fremstille en form for støping av drivstoff-stykker:
 +
 +  * to metall-rør som passer presis i hverandre [1], [2]
 +  * en metallisk stav [3]
 +  * og en plate av varmebestandig materiale [4]
 +  * apparatur for aerob oppvarming [5], eksempelvis komfyr
 +
 +Fremstillingsprosess i beskrivelse:
 +
 +Det største røret[1] kappes til en lengde av ca en tomme, og festes fast til nevnte plate[4].
 +
 +Staven[3] kappes til en lengde av 7 ganger innerdiameteren av det minste røret[2], 
 +og monteres så permanent i platen[4], sentrert plassert.
 +
 +Det minste røret[2] kappes til en lengde av 6 ganger innerdiameter. Dette røret og staven, samt flaten av platen[4] avgrenset av det største røret[1],  dekkes med silikonsmøring, før det sist nevnte rør[2] settes i det først nevnte rør[1].
 +
 +De ferdig sammensatte komponenter kalles støpeform[6].
 +
 +Denne formen[6] plasseres så i en apparatur for aerob oppvarming, som er satt til en temperatur på 125 grader celsius.
 +
 +Et stykke KNSU-basert brennmateriale[7] plasseres i en varmebestandig beholder i nevnte oppvarmingsapparatur[5], og det hele varmes til brennmaterialet oppnår en gjennomgående temperatur på 120 til 125 grader celcius.
 +
 +Når denne temperatur er vel oppnådd, taes støpeform[6] og brennmateriale[6] ut av oppvarimingsapparaturen[5], og deler av brennmateriale[7] tilsettes det minste røret[2] gradvis, slik at dette[2] fylles jevnt til ca 1/6 del.
 +Støpeform[6] og brennmateriale[7] returneres til oppvarimingsapparaturen[5], og varmes tilbake til en temperatur
 +på ca 125 grader celsius.
 +
 +Foregående ledd gjentas ytterligere fem ganger (6 x 1/6 fylling), til støpeformen er fylt.
 +
 +På denne måten bør en praktisk talt luftfri støpning kunne oppnås, samtidig som hele støpeapparaturen 
 +legger opp til en konsistens på brennmateriale som tillater enkel bearbeiding, forutsatt av varmebeskyttende 
 +hjelpemidler benyttes
 +
 +Etter at apparaturen er fylt, lar man det hele kjøle seg ned til en temparatur som tillater enkel deling av
 +det minste røret[1] fra den resterende form.
  
 ===== Nyttige lenker ===== ===== Nyttige lenker =====