Changes RSS

====== Bred skjerm og enlightenment, take 2. ====== Jeg installerte Hardy Heron på arbeids-arbeidsstasjonen min i dag, og dermed var jo vips e17-compile-treet og multihead-oppsettet mitt som har fulgt meg gjennom CentOS 4.0..5.1 borteborte. Så da var det å starte på bunn igjen .. ===== Steg en: installere ATI fglrx driver. ===== Dette var igrunn gjort i en fei, rett og slett fordi Hardy tilbød meg å installere denne umiddelbart etter første boot. xorg.conf for ATI single-head: {{logger:e17-hardy:xorg.conf.fglrx_single.txt}} ===== Steg to: konfigurere fglrx med multihead støtte ===== Logget på konsoll, kjørte en enkel sudo su - og tok ned gdm. Laget backup av eksisterende xorg.conf. Brukte ATI sitt config-verktøy for dualhead-oppset. Vips hadde jeg to-skjerms-oppsett på ATI som fungerte, riktignok uten xinerama, men det tar jeg under steg fire.. /etc/init.d/gdm stop aticonfig --initial=dual-head xorg.conf for ATI dual-head: {{logger:e17-hardy:xorg.conf.fglrx_dual.txt}} ===== Steg tre: installere Matrox-drivere, og få bilde på Matrox-skjerm. ===== Lastet ned matrox-4.4.3 uoffisiell driver for Xorg (opp til 7.1). Siden denne i utgangspunktet ikke støtter Xorg 1.3++ må det gjøres magic-hax. Kjører installer-scriptet i --extract-only. Tusler inn i katalogen som ble opprettet, plukker opp mga_* og plasserer disse i /usr/lib/xorg/modules/drivers. mkdir ~/backup/ cp /usr/lib/xorg/modules/driver/mga* ~/backup/ ./matroxdriver_mga-x86_32-4.4.3-installer.run --extract-only Please, enter the directory to extract the files [/home/username/] cd matroxdriver_mga-x86_32-4.4.3/xserver/7.1.0 cp mga* /usr/lib/xorg/modules/drivers Oppretter en xorg.conf fil for singlehead med MGA. Her er viktige poeng for å få ting til å kjøre: * VideoRam må spesifiseres i Device seksjonen * Det må opprettes en ServerFlags seksjon, hvor IgnoreABI opsjonen settes xorg.conf for Matrox single-head: {{logger:e17-hardy:xorg.conf.mga_single.txt}} Driver hentes fra http://projects.tuxx-home.at/mga/drivers/latest/ ===== Steg fire: multihead på matrox. ===== Legger til en Monitor seksjon i config, legger til en Device sekjson, identisk med forrige MGA device bortsett fra tillegget av linjen "Screen 0", oppretter en Screen seksjon for den nye device+monitor combo, og legger opp ServerLayout med dual-oppsett xorg.conf for Matrox dual-head: {{logger:e17-hardy:xorg.conf.mga_dual.txt}} ===== Steg fem: multihead på ATI + Matrox ===== Dette var mye mindre magisk enn man skulle tro. De to konfigurasjonene kombinered og testes. Vips: fire skjermer. For så å få Xinerama på plass, legges en opsjon til i ServerFlags: Option "Xinerama" "True" xorg.conf for ATI + Matrox quad-head: {{logger:e17-hardy:xorg.conf.fglrx-mga-merged.txt}} ===== Steg seks: nedlasting av debian-devel-miljø og e17-konfig-script ===== # Base compile support and tools sudo apt-get install \ bzip2 \ less \ build-essential \ libtool \ bison \ flex \ automake1.9 \ autoconf \ gettext # Base code management sudo apt-get install \ pkg-config \ cvs \ subversion # Base libs sudo apt-get install \ libbz2-dev \ autotools-dev \ libssl-dev # X11 lib basics sudo apt-get install \ libx11-dev \ x11proto-xext-dev # Various support libs sudo apt-get install \ libltdl3-dev \ libpopt-dev \ libcurl3-dev \ libsqlite3-dev \ libxslt-dev # Imaging and rendering libs sudo apt-get install \ libpng12-dev \ libtiff4-dev \ libungif4-dev \ libjpeg62-dev \ libfreetype6-dev \ libimlib2-dev \ libxml2-dev \ libxcursor-dev \ libgtk1.2-dev \ libpng3-dev \ giblib-dev \ libxmu-dev # X11 extension libraries sudo apt-get install \ libxkbfile-dev \ libxdamage-dev \ libxcomposite-dev \ libxinerama1 \ libxinerama-dev # Desktop environment and multimedia libs sudo apt-get install \ libdbus-1-dev \ libtag1-dev \ libtagc0-dev \ libxine-dev \ libasound2-dev \ libmpd \ libmpd-dev \ libtheora0 \ libtheora-dev \ libid3tag0-dev mkdir -p compile/e17 cd ~/compile/e17 wget http://omicron.homeip.net/projects/easy_e17/easy_e17.sh ===== Steg seks: konfigurasjon og kjøring av e17-kompilering. ===== cd ~/compile/e17 vim easy_e17.sh chmod 755 easy_e17.sh ./easy_e17.sh -i Redigeringen gjorde jeg for å få ting dit jeg ville ha de, og for å fjerne edje_viewer, som plutselig ikke vil kompilere. Resulterende script-fil er her: {{logger:e17-hardy:easy_e17.sh.txt}} ===== Steg syv: feilsøking ===== Vel oppe og gikk fant jeg ut at det var fryktelig mye disk-io på boksen når X stog og gikk. Dette kom av at Xorg.0.log ble spammet med feilmeldinger på formen: (EE) fglrx(1): [DRI] Locking deadlock. Already locked with context 156264196, trying to lock with context 2. (EE) fglrx(1): [DRI] Unlocking inconsistency: Context 156264196 trying to unlock lock held by context 2 (EE) fglrx(1): [DRI] Locking deadlock. Already locked with context 156264196, trying to lock with context 2. (EE) fglrx(1): [DRI] Unlocking inconsistency: Context 156264196 trying to unlock lock held by context 2 (EE) fglrx(1): [DRI] Locking deadlock. Already locked with context 156264196, trying to lock with context 2. (EE) fglrx(1): [DRI] Unlocking inconsistency: Context 156264196 trying to unlock lock held by context 2 (EE) fglrx(1): [DRI] Locking deadlock. Already locked with context 156264196, trying to lock with context 2. (EE) fglrx(1): [DRI] Unlocking inconsistency: Context 156264196 trying to unlock lock held by context 2 (EE) fglrx(1): [DRI] Locking deadlock. Already locked with context 156264196, trying to lock with context 2. Ikke bra. Forsøkte å oppgradere til nyeste versjon av fglrx-drivere, altså erstatte Hardy Heron sine med AMD/ATI sin proprietære versjon. Ingen endring. Bortsett fra et solid hopp i versjonsnummer )var det 8.2 til 8.47?). Problemet var åpenbart knyttet til DRI (glx/gart/drm/dri), så jeg gravde i ATI support sider, Ubuntu forum og i den uoffisielle ATI bugtrack'en ( http://ati.cchtml.com/ ). Resultatet var tillegget av følgende på ATI-driver-Device seksjonene mine: Option "NoDRI" "true" Med resulterende fil: {{logger:e17-hardy:xorg.conf.final.txt}} ===== Obligatorisk skjermskudd ===== Etter det jeg forstår, er det obligatorisk med et skjermskudd. Så jeg laget et. {{logger:e17-shot.png?500}}