Changes RSS

This is an old revision of the document!


Gjøvigens Amatørrakettforening

Siden fremstilling av eksplosiver og ekplosivartede substanser ikke er tillat etter forskrifter til Norsk lov, er dette en forening som ikke finnes.

Denne Wiki-siden er i første omgang ført som en enkelt side, som mest sannslynlig vil splittes i undersider og dedikerte seksjoner etter som eksperimentering og erfaringshenting skrider frem.

Rakettdrivstoff

Det eksperimenteres med drivstoff basert på salpeter og sukker-arter.

Tørr-tester

26 september 2009 ble det gjennomført tester med brenning av følgende substanser:

  • Kaliumnitrat, KNO3
  • Sukrose (C12H22O11, sukker)
  • Fruktose (C6H12O6)
  • Erythritol ((2R,3S)-butane-1,2,3,4-tetraol)
  • Karbon (kull, atomisert pulver)

Dette var en relativt ikke-vitenskapelig test, resultatene finnes i video-format:

http://www.youtube.com/watch?v=ovIFMQT7OXo&feature=PlayList&p=2A850B69DC82CB2F

KNSUFR

Kaliumnitrat + Sukrose + Fruktose + Jernoksid gis navnet KNSUFR+Fe.

Test 1, 27 september 2009

  • Blandingsforhold: 65 KN, 25 SU, 10 FR, 0.5 Fe
  • Størrelse på batch: 201g (1g Fe, 200g KNSUFR)
  • Tilberedningsmetode: Rekrystallisering gjennom innkoking med 175ml vann

Bearbeidingen etter innkoking til vannholdig, men fast masse, var noe mer plundrete enn mann hadde sett for seg. Mye av det kan være forårsaket av arbeidsredskapen, men sannsynligvis også tålmodigheten til kokkene.

Resulterende masse ved støping var kornete og ikke flytende. Hvorvidt brennraten og trykkutvikling ble påvirket av dette vites ikke, da endelig brennetest ble gjort uten måling.

Støpingen av brenn-element resulterte i et overskuddsstykke, som ble satt til ettervarming i komfyr. Dette for å teste gjenoppvarming og der tilhørende smelteegenskaper.

Dette eksperimentet viste at med fremgangsmåten som ble benyttet til rekrystalliseringen og påfølgende innbaking, kan man med fordel fortsette fremstillingsprosessen ved å ettervarme massen i komfyr eller lignende, på en stabil temperatur på 120-130 grader celsius. Dette gir en jevn tekstur og en lettbearbeidet masse. Det er foreløpig ikke gjort kontrollert brennetest av resultatet.

Som en del av testingen, ble støping av endeplugg og dyse av bentonittpulver testet. Malt bentonitt ble blandet til halvfast leire med vann, og dyse og plug ble støpt i 40mm PP-plastrør. Grunnet de eksperimenterende GARF-deltageres manglende tålmodighet fikk ikke det støpte resultatet anledning til å tørke før det ble kombinert med brenn-elementet og en 4 cm lang opptenningsstav av KNSUFR.

Resultatet av brenningen var en veldig lovende brenning, hvor det ble bevist at KNSUFR har en god brennevne selv med kornete og ikke-helt-ferdigvarmet støpemateriale. Dysen som ble støpt inn holdt som ventet ikke, men den holdt med i rett runt ett sekund brenntid før den ble skutt ut av motorstykket.

Videoopptak ble gjort av avfyringen, som ble gjort som en statisk brenning, uten måleutstyr:

http://www.youtube.com/watch?v=KgUQtEejHRo

Nyttige lenker