Changes RSS

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:garf [2009/09/06 22:06]
fishy Støpeform, konsept.
projects:garf [2009/09/06 22:07] (current)
fishy ups
Line 90: Line 90:
 Et stykke KNSU-basert brennmateriale[7] plasseres i en varmebestandig beholder i nevnte oppvarmingsapparatur[5], og det hele varmes til brennmaterialet oppnår en gjennomgående temperatur på 120 til 125 grader celcius. Et stykke KNSU-basert brennmateriale[7] plasseres i en varmebestandig beholder i nevnte oppvarmingsapparatur[5], og det hele varmes til brennmaterialet oppnår en gjennomgående temperatur på 120 til 125 grader celcius.
  
-Når denne temperatur er vel oppnådd, taes støpeform[6] og brennmateriale[6] ut av oppvarimingsapparaturen[5], og deler av brennmateriale[7] det minste røret[2] gradvis, slik at dette[2] fylles jevnt til ca 1/6 del.+Når denne temperatur er vel oppnådd, taes støpeform[6] og brennmateriale[6] ut av oppvarimingsapparaturen[5], og deler av brennmateriale[7] tilsettes det minste røret[2] gradvis, slik at dette[2] fylles jevnt til ca 1/6 del.
 Støpeform[6] og brennmateriale[7] returneres til oppvarimingsapparaturen[5], og varmes tilbake til en temperatur Støpeform[6] og brennmateriale[7] returneres til oppvarimingsapparaturen[5], og varmes tilbake til en temperatur
 på ca 125 grader celsius. på ca 125 grader celsius.